Indische Vereniging Kennemerland
DES

CONTACT

Contactadres Secretariaat Rob Schouten
Boechorsthof 69
2201 XM Noordwijk
06-18472803

Contactadres voor familieberichten en anderszins ook altijd mogelijk bij één van de bestuursleden

Wilt u lid worden, neem dan contact op met een van de bestuursleden.
Lidmaatschap per jaar pp. € 45,00.

email: info@des-kennemerland.nl
Website: www.des-kennemerland.nl

Ingeschreven in het verenigingsregister KvK onder nummer 34223300
Bankrelatie: RABOBANK, rekeningnummer NL03RABO0107394812
T.n.v. Indische Vereniging Kennemerland D.E.S. te Beverwijk.