Indische Vereniging Kennemerland
DES

BESTUUR

Voorzitter Gladys van Bakel-Moojen 06-28333714
bakelvan@ziggo.nl
Penningmeester Jeffry Valentijn 0251-244119
jvalentijn@hotmail.nl
Secretaris Rob Schouten 06-18472803
rob1schouten@gmail.com

Het dagelijks bestuur omvat de voorzitter, penningmeester en secretaris.